Про нас

Виховання та розвіток молоді через освіту, працю, культуру і красу!

Вітаємо на офіційному сайті

Державного навчального закладу

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»!

Заклад професійної освіти був створений у 1980 році  Наказом Держпрофосвіти УРСР № 366 від 16.10.1980р. –  для забезпечення потреб підприємств швейного і хутрового виробництва, громадського харчування та побуту міста Харкова і області кваліфікованими кадрами.

   Наказом Міністерства освіти і науки України № 1217 від 07.10.2016 року  заклад реорганізовано у Державний  навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», який здійсює підготовку здобувачів освіти за професіями:

  •        Кравець;
  •        Кушнір-розкрійник, кравець;
  •        Кравець, закрійник;
  •        Кухар, кондитер;
  •        Перукар (перукар-модельєр);
  •        Швачка.

       В своїй діяльності заклад  професійної освіти керується нормативно-правовими актами у галузі професійно-технічної освіти, Статутом та колективним договором.

         ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» здійснює первинну професійну підготовку осіб з числа випускників загальноосівітніх навчальних закладів, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робитників і незанятого населення.

          У  закладі створені всі умови для здобуття середньої освіти та професійної підготовки здобувачів освіти.

 У навчальний процес впроваджуются новітні виробничі технології із застосуванням сучасного обладнання, інструментів та матеріалів.

З метою поширення інноваційних педагогічних та виробничих технологій здійснюється постійний зв’язок з підприємствами, іншими навчальними закладами шляхом співробітництва, взаємодії, обміну інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.