Про нас

Вас вітає

Державний навчальний заклад

«Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»!

            Навчальний заклад був створений у 1980 році  Наказом Держпрофосвіти УРСР № 366 від 16.10.1980р. –  для забезпечення потреб підприємств міста Харкова і області швейного і хутрового виробництва, громадського харчування та побуту кваліфікованими кадрами.

   Наказом міністерства освіти і науки України від 07,10,2016 року №1217 навчальний заклад реорганізовано у Державний  навчальний заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області», який здійсює підготовку осіб, за наступними професіями:

  •        Кравець;
  •        Кушнір-розкрійник, кравець;
  •        Кравець, закрійник;
  •        Кухар, кондитер;
  •        Перукар (перукар-модельєр);
  •        Швачка.
 
       В своїй діяльності навчальний заклад керується нормативно-правовими актами у галузі професійно-технічної освіти, Статутом і колективним договором.
         ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» здійснює первинну професійну підготовку осіб з числа випускників загальноосівтнії навчальних закладів, професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робитників і незанятого населення.
          У навчальному закладі створені всі умови для здобуття середньої освіти та професійної підготовки учнів. У навчальний процес впроваджуются новітні виробничі технології із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів, здійснюєтся шляхом співробітництва і взаємодії постіний звязок з підприємствами, іншими навчальними закладами з метою поширення іноваційних педагогічних та виробничих технологій, інформації щодо новітніх матералів, інструментів, обладнання тощо.
 
 Виховання та розвіток молоді через освіту, працю, культуру і красу!