Материально-технична база

Матеріально-технічна база та ресурсне забезпечення навчально-виховного та навчально-виробничого процесів

Проектна потужність ліцею – 480 чол.
Всього учнівських місць – 480 чол.
В тому числі:
– начальний корпус – 345 чол.
– навчально-виробничі майстерні – 135 чол.
Харківський професійний ліцей швейного і хутрового виробництва розташований у виробничо-житловому комплексі Жовтневого району м. Харкова.

  • навчальний корпус, який вміщує 13 навчальних кабінетів, лабораторію перукарів, кабінет постійно-діючої виставки технічної творчості учнів;
  • побутовий корпус, який містить їдальню на 120 місць, актову залу на 340 місць, спортивну залу, бібліотеку, лабораторію кухарів; кондитерів;
  • виробничий корпус, в якому розташовані 7 навчальних майстерень (площа на одного учня майстерень 9,5м2 ), кабінет інформатики та інформаційних технологій, кабінет перукарської справи, сушильна камера та майстерня для ремонту швейного обладнання.

Ліцей орендує 3 поверхи під гуртожиток у будинку типової 9-поверхової забудови .

 КАБІНЕТИ  МАЙСТЕРНІ  ЛАБОРАТОРІЇ, СПОРТИВНА
ТА АКТОВА ЗАЛИ
 
Математики   Професія: «Кушнір-розкрійник; кравець» – майстерні № 1, 2   Кухарів; кондитерів  
Фізики та астрономії  
Хімії, біології та екології  
Української мови і літератури    Професія «Кравець» -майстерні № 3, 4    Перукарів (перукар-модельєр)  
Світової літератури  
  Історії та суспільних дисциплін  
  Англійської мови  
Інформатики та інформаційних технологій   Професія: «Кравець; закрійник» -майстерні № 5, 6  
Охорони праці    Спортивна зала  
Захисту Вітчизни  
 Предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кушнір-розкрійник; кравець»    
 Матеріалознавства та конструювання одягу    Актова зала  
Обладнання  
Перукарської справи    
 
 
  Предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар; кондитер»  
 
 Кабінет математики
Кабінет української мови та
літератури
  
Кабінет інформатики та
інформаційних технологій
 

 

 

 

Кабінет охорони праці
 Кабінет історії та суспільних дисциплін Кабінет матеріалознавства та конструювання одягу

 

 Відкритий захід у кабінеті математики

 Відкритий захід у кабінеті фізики Кабінет матеріалознавства та конструювання одягу

 
Кабінет інформаційних технологій Кабінет матеріалознавства  Кабінет фізики та астрономії

   

 Кабінет перукарської справи

 Кабінет спецтехнології кушнірів  Кабінет хімії, біології та екології
     
  Спортзал Спортзал
 Спортзал
     
 
   
 В майстерні кушнірів- розкрійників Кушніри-розкрійники на уроці виробничого навчання Майстерня №1 кушнірів-розкрійників; кравців
   
 Майстерня №2 кушнірів-розкрійників; кравців Майстерня №3 кравців  Урок виробничого навчання у групі кравців –
майстерня №3
     
 Майстерня № 5 кравців; закрійників   Майстерня №5 кравців; закрійників  Відкритий урок у групі кравців – майстерня №5
   
 Лабораторія перукарів  Лабораторія перукарів Відпрацювання професійних навичок
   
 Лабораторія перукарів Випускні роботи перукарів
     
 Майьутні кухарі Лабораторія кухарів
У лабораторії кухарів; кондитерів
 
     Для здійснення навчального процесу у професійному ліцеї створено 15 кабінетів, з них 8 із загальноосвітніх предметів (4 кабінети з природничо-математичних дисциплін, 4 – гуманітарних) і 7 з предметів професійно-теоретичної підготовки, що складає 100% і відповідає вимогам навчальних планів і програм. Всі кабінети відповідають вимогам Державних стандартів у сфері загальноосвітньої та професійної підготовки. Кабінети повністю укомплектовані робочими місцями учнів і викладачів та відповідним комплексно-методичним забезпеченням, яке своєчасно оновлюється та поповнюється.
В навчальних кабінетах площа на 1-го учня в середньому складає 2,6 м2 , в навчальних майстернях площа на 1-го учня складає 6 м2, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Всі кабінети, лабораторії та навчальні майстерні відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальним програмам, дозволяють успішно здійснювати навчально-виховний процес.
В майстернях, лабораторіях і кабінетах розроблені паспорти КМЗ предметів і професій, які коригуються та доповнюються по мірі нових розробок, використання нових технологій та нормативних документів. Робочі місця викладачів та майстрів виробничого навчання оснащені технічними засобами навчання. Розроблені і систематизовані тематичні та поурочні папки з дидактичними матеріалами.
Професійний ліцей має достатню матеріально-технічну базу для навчання по професіях, які готує на сьогоднішній день.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кушнір-розкрійник; кравець» створено дві майстерні, в яких обладнано 60 робочих місць та п’ять кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Майстерні оснащені основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами, що відповідає вимогам навчальних планів і програм: універсальні швейні машини 1022 кл. ОЗЛМ – 5 од.; кушнірські машини 10-Б кл.– 19 од.; розкрійні столи – 20 од.; столи для прасування – 2 од.; праски – 2од.; електроформи для правки хутрових головних уборів – 1 од., комплекти інструментів і пристроїв для учнів; комплекти інструментів і пристроїв для майстрів виробничого навчання.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець; закрійник» ліцей має дві майстерні на 60 робочих місць та 5 кабінетів з предметів професійно-теоретичної підготовки. Основне навчальне обладнання, устаткування, машини та механізми, що необхідні для навчальних планів і програм: краєобметувальна машина 51 кл. ПМЗ – 2од.; краєобметувальна машина Protex TY -5747-1 од.; краєобметувальна машина Protex 6-4 – 1од.; швейна машина Gemsy–18 – 2 од.; швейна машина Gemsy–5550 – 5 од.; швейна машина GЕМ 8500 – 7од., швейна машина Gemsy–5590Н – 3 од.; швейна машина Protex TY-5550 – 4 од.; універсальна швейна машина 1022 М кл. ОЗЛМ – 6 од.; петельна машина 25-А кл. – 1 од.; плоскошовна машина Typical GK31030 – 2 од., дошка для прасування – 4од.; парогенератор для промислового використання – 2 од.; праска – 3од.; розкрійний стіл – 2 од., комплект інструментів і пристроїв для учнів -15 компл., персональний комп’ютер в комплекті, манекени – 3 од.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії професій «Кравець» створено 2 майстерні, в яких обладнано 60 робочих місць та 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Основне навчальне обладнання, устаткування, машини та механізми, що необхідні для навчальних планів і програм: універсальна швейна машина 1022 кл. ОЗЛМ – 14 од.; краєобметувальна машина 51 кл. ПМЗ –2 од.; стьобальна машина 27 кл. ПЖВО – 1 од.; петельна машина 25-А кл. – 1 од.; універсальна швейна машина GЕМSY -18 – 2 од., машина безпосадочної строчки GЕMSY-5550 – 5 од., швейна машина GЕM-5590 Н – 4 од., стіл для прасування – 3 од.; парогенератор для промислового використання -3 од., стіл розкрою – 1 од., стіл для ручних робіт – 10 од.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар; кондитер» створена 1 лабораторія і 5 навчальних кабінетів. Технічне оснащення лабораторії дає змогу відпрацювати всі теми згідно навчальних планів і програм. Лабораторія забезпечена основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами: збивальна машина МЗ–6–1од.; електром’ясорубка – 1од.; тістоміс – 1од.; овочерізка типу МК -250 – 1од.; електросковорода СЄМ – 02 – 2од.; картоплечистка – 1од.; плити електричні – 6 од.; холодильні шафи – 2од.; холодильна камера – 1од.; столи виробничі – 15од.; шафи пекарні ЕШ – ЗМ – 2од.; посуд та інвентар – в достатній кількості.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр)» створена 1 лабораторія на 15 робочих місць та 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Робочі місця майстрів виробничого навчання та учнів у лабораторії оснащені комплектами інструментів, пристроїв, білизни.
Гуртожиток ліцею розташований на території навчального закладу за адресою пр. Постишева, 30. У гуртожитку створені всі належні умови для проживання та відпочинку учнів. На кожному поверсі розташовані: обладнані кухні ( електричні плити, холодильники, столи), пральні кімнати, на 3 поверсі – кімната для занять; на 2 поверсі –кімната для відпочинку( телевізор, DVD).
Кожна кімната обладнана ліжками, шафою для одягу, столом і стільцями, а також необхідним м’яким інвентарем. На І поверсі розташовані душові кімнати та кімната гігієни, камера схову, комора та пральна машина – автомат.Для проведення культурно-масових заходів, зборів тощо ліцей має чудову актову залу.