Методична робота

Методична робота – ланка системи безперервного підвищення кваліфікації педагогів

 

Методична робота в Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» здійснюється згідно Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», рекомендацій НМЦ ПТО у Харківській області, Статуту навчального закладу  тощо.

В Центрі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи навчального закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

Єдина методична проблема

«Від інноватики в освіті та на виробництві через педагогічну майстерність педагогів до формування компетентного учня та робітника».

Концепція Центру – компетентний педагог, компетентний учень, компетентний робітник.

Завдання методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік 

  • Продовжувати впроваджувати активні та інтерактивні форми і методи методичної роботи;
  • Практикувати випуск буклетів, навчальних посібників, методичних розробок з досвіду роботи;
  • Залучати педагогів до участі в творчих конкурсах та видавничої діяльності; 
  • Висвітлювати в педагогічних та місцевих періодичних виданнях навчально-виховну діяльність педагогічного колективу та творчих педагогів;
  • Спрямувати роботу методичних комісій на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у процесі реалізації методичної проблеми центру.

Завантажити єдиний план методичної роботи на 2018/2019 навчальний рік

Архівні матеріали методкабінету