Інноваційна діяльність закладу

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

 “Єдиний шлях, який веде до майстерності, це діяльність”
Б.Шоу
 

У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті чітко сформульована головна мета української системи освіти – «Створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя».
Основна задача педагогів ліцею: «Створення умов для впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних і виробничих технологій і науково-методичних досягнень»

Робота педагогів ліцею по розробці і впровадженню інновацій у навчально-виховний процес здійснюється відповідно Програми впровадження інноваційних технологій у навчально – виховний процес у Державному навчальному закладі “Регіональний центр професійної осівти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області” на 2017-2018 роки.

Відповідно даної Програми  педагогічними працівниками   розроблена  «Модель навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець» з  використанням інноваційних технологій».

Головними напрямками реалізації моделі   є:

  • розвиток особистості учня через сучасні педагогічні форми і методи навчання;
  • оволодіння інноваційними технологіями виробництва та упровадження їх у    навчальний процес;
  • удосконалення методики використання комп’ютерного забезпечення, дидактичних матеріалів.
 Анотований каталог інноваційних технологій, які впроваджуються в Державному навчальному закладі “Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області” (скачать)  

 

За інноваційними технологіями навчання –
майбутнє професійно-технічної освіти!

 

                                           Урок матеріалознавства                                

Урок виробничого навчання  в майстерні кравців

  Виробнича практика учнів на ТОВ Ф.Т.Р.

                              

Презентація інноваційно-дослідницького проекту “Громадянсько-патріотичне виховання учнів ПТНЗ на засадах українських національних традицій” (скачати)