7. Обробка кишень

 

                                                                                                                        Снимок 5.png

Снимок 74.PNG

Снимок 76.PNG   Снимок 94.PNG

Снимок 415.PNG

  Снимок 79.PNG

7.1 Обробка накладних кишень

Снимок 24.png Схема 2: «Способи обробки верхнього краю накладних кишень у спідницях»

Снимок 80.PNG

Снимок 81.PNG

Снимок 82.PNG

 

Інструкційно-технологічна картка обробки накладної кишені з суцільновикроєною обшивкою  Снимок 24.png

 

 

Технологічна картка 1:

 «ОБРОБКА НАКЛАДНОЇ КИШЕНІ З СУЦІЛЬНОВИКРОЄНОЮ ОБШИВКОЮ»

Снимок 91.PNG   Снимок 92.PNG

Снимок 93.PNG

 

Інструкційно-технологічна картка обробки накладної кишені з відрізною обшивкою Снимок 24.png

 

 

Технологічна картка 2:

 «ОБРОБКА НАКЛАДНОЇ КИШЕНІ З ВІДРІЗНОЮ ОБШИВКОЮ»

Снимок 102.PNG  Снимок 103.PNG

Снимок 104.PNG

 

     У спідницях із джинсової тканини та вельвету накладні кишені можуть бути на строчені на переднє і заднє полотнище за допомогою автомату Juki AVP-875AMZ999Z9Z-BKK.

 

 

 7.2 Обробка кишені з відрізним бочком

 

Снимок 105.PNG        Снимок 116.PNG

Снимок 106.PNG

 

Послідовність обробки кишені з відрізним бочком

І Обробка переднього полотнища спідниці:

1)    Нанесення на передньому полотнищі спідниці місця розташування виточки або складки та лінії згину суцільновикроєної обтачки по допоміжному лекалу з виворотної сторони деталі.

Снимок 108.PNG

2)    Зшивання виточки або складки по наміченим лініям (строчка 1).

3)    Запрасування виточки або складки до центра деталі.

4)    Приклеювання клейової кромки по лінії згину суцільновикроєної обшивки з виворотної сторони.

5)    Обметування бічного і верхнього зрізу суцільновикроєної обшивки з лицьової сторони деталі (строчка 2).

Снимок 109.PNG

6) Запрасування суцільновикроєної обшивки по лінії згину на виворотну сторону переднього полотнища спідниці.

Снимок 110.PNG

 

ІІ Обробка підкладки кишені:

7)    Обметування внутрішнього зрізу бочка переднього полотнища спідниці суцільновикроєного із підзором з лицьової сторони (строчка 3).

8)    Настрочування бочка суцільновикроєного із підзором на нижню підкладку кишені на відстані 2-3 мм від обметаного внутрішнього зрізу (строчка 4).

Снимок 111.PNG

ІІІ Монтаж кишені:

9)    Прокладання оздоблювальної строчки по лінії входу в кишеню, одночасно закріплюючи зріз верхньої підкладки кишені. У згин суцільновикроєної обшивки переднього полотнища спідниці вкладають зріз верхньої підкладки кишені, урівнюючи верхні і бічні зрізи деталей, і прокладають оздоблювальну строчку на відстані 5-7 мм від згину (строчка 5).

Снимок 112.PNG

 

10)    Настрочування верхнього і бічного зрізів суцільновикроєної обшивки на верхню підкладку кишені на відстані 2-3 мм від обметаних зрізів, відгинаючи переднє полотнище спідниці (строчка 6).

Снимок 113.PNG

 

11)    Настрочування переднього полотнища спідниці на бочок. Переднє полотнище спідниці із закріпленою верхньою підкладкою кишені вкладають на нижню підкладку кишені із настроченим бочком, урівнюють верхні і бічні зрізи, а також зрізи підкладки кишені і настрочують двома строчками. Одна строчка проходить паралельно верхньому зрізу переднього полотнища спідниці на відстані 5 мм, а друга – паралельно бічному зрізу переднього полотнища на відстані 5 мм від нього. Довжина строчок 10-20 мм (строчки 7, 8).

Снимок 114.PNG

 

12)    Зшивання зрізів підкладки кишені швом шириною 10 мм (строчка 9).

13)    Обметування припусків шва зшивання підкладки кишені (строчка 10).

14)    Обметування бічних зрізів переднього і заднього полотнища спідниці із лицьової сторони деталей (строчки 11, 12).

Снимок 115.PNG

 

15)    Зшивання бічних зрізів спідниці швом шириною 10 мм по передньому полотнищу (строчка 13).

16)    Розпрасування бічних швів спідниці.

17)    Закріплення кінців кишені з лицьової сторони. Одну – із нижнього кута кишені перпендикулярно оздоблювальній строчці, другу на відстані довжини кишені, також перпендикулярно оздоблювальній строчці. Довжина закріпок 5мм (строчки 14, 15).

18)    Припрасування готової кишені.

 

 

Технологічна картка 3:

 «ОБРОБКА КИШЕНІ З ВІДРІЗНИМ БОЧКОМ»

Снимок 116.PNG  Снимок 117.PNG

1-Зшивання складки або виточки.

2-Обметування зрізів суцільновикроєної обшивки.

3-Обметування внутрішнього зрізу бочка.

4-Настрочування бочка на нижню підкладку кишені.

5-Прокладання оздоблювальної строчки по лінії входу в кишеню.

6-Настрочування суцільновикроєної обтачки на верхню підкладку кишені.

7,8- Настрочування переднього полотнища спідниці на бочок.

9- Зшивання зрізів підкладки кишені.

10-Обметування припусків шва зшивання підкладки кишені.

11-Обметування бічного зрізу переднього полотнища спідниці.

12- Обметування бічного зрізу заднього полотнища спідниці.

13-Зшивання бічних зрізів спідниці.

14, 15-Виконання закріпок на кишені переднього полотнища спідниці.

 

 

7.3 Обробка прорізних кишень  

     У жіночих спідницях прорізні кишені обробляють «у рамку», із клапаном і однією обшивкою, із вшитою листочкою, із настрочною листочкою. Обробка прорізних кишень складається з трьох етапів: перший – обробка деталей, які оформляють лінію входу в кишеню (обшивок, клапана, листочки); другий – обробка підкладки кишені (якщо є підзор); третій – монтаж кишені на основній деталі. Деталі обшивок, клапана, листочок підкроюють з основного матеріалу, а деталі підкладки кишені – з підкладочного матеріалу (якщо спідниця виготовляється з костюмних тканин) або основного (якщо спідниця виготовляється з платтяних тканин).

Обробка прорізної кишені «у рамку»

     Для обробки прорізної кишені «у рамку» необхідні наступні деталі крою:

     з основного матеріалу:

1-    основна деталь (переднє або заднє полотнище спідниці);

2-    верхня обшивка кишені;

3-    нижня обшивка кишені, суцільновикроєна з верхньою підкладкою кишені;

4-    нижня підкладка кишені;

     з прокладочного матеріалу:

5-    повздовжник.

Схема 3: «Деталі крою прорізної кишені «у рамку»»

 

Снимок 287.PNG

 

Інструкційно-технологічна картка обробки прорізної кишені «у рамку»  Снимок 24.png

 

Технологічна картка 4:

 «ОБРОБКА ПРОРІЗНОЇ КИШЕНІ «У РАМКУ»»

Снимок 288.PNG

1 – Пришивання верхньої обшивки до заднього полотнища спідниці.

2 – Пришивання нижньої обшивки, суцільновикроєної з верхньою підкладкою кишені, до заднього полотнища спідниці.

3 – Пришивання нижньої підкладки кишені в шов пришивання верхньої обшивки.

4 – Зшивання зрізів підкладки кишені швом шириною 10 мм, одночасно закріплюючи кінці кишені подвійною строчкою.

5 – обметування припусків шва зшивання підкладки кишені з боку деталі нижньої підкладки.

 

    Для вдосконалення методів обробки прорізної кишені «у рамку» можливо застосувати автомат JACK JK-5878-38, який дозволяє пришивати обшивки (одну суцільновикроєну обшивку), розрізати лінію входу в кишеню, надсікати в кутах кишені.

Схема 4: «Пришивання обшивки до основної деталі

на автоматі JACK JK-5878-38»

1-    обшивка;                     Снимок 289.PNG

2-    ніж для розрізання обшивки;

3-    основна деталь;

4-    ніж для виконання надсікання в кутах.

 

Снимок 390.PNG

 

 

Тест за результатами вивчення матеріалів розділу 7

1. У жіночих спідницях бувають такі види кишень...
накладні, прорізні, непрорізні
кишені у швах, накладні, непрорізні
накладні, прорізні, кишені у швах
2. Напрямок нитки основи на деталі відрізної обшивки проходить...
паралельно внутрішньому зрізу обшивки
паралельно бічному зрізу обшивки
під кутом 45 градусів
3. При обробці накладної кишені з суцільновикроєною обшивкою внутрішній зріз обшивки...
обметують з виворотної сторони деталі
не обметують
обметують з лицьової сторони деталі
4. При обробці накладної кишені з суцільновикроєною обшивкою бічні сторони обшивки...
обшивають швом шириною 10 мм
обшивають швом шириною 5 мм
зшивають швом шириною 10 мм
5. Припуски шва обшивання верхнього краю накладної кишені обшивкою висікають...
не доходячи до строчки 2-3 мм
не доходячи до строчки 1 мм
не доходячи до строчки 3-5мм
6. Бічні сторони накладної кишені...
припрасовують на 10 мм
запрасовують на 5 мм
запрасовують на 10 мм
7. Операція з'єднання накладної кишені з основною деталлю стібками тимчасового призначення називається...
приметування
заметування
наметування
8. Операція з'єднання накладної кишені з переднім полотнищем спідниці називається...
настрочування
вшивання
пришивання
9. Накладна кишеня настрочується на переднє або заднє полотнище спідниці на відстані...
3-5 мм від підігнутого краю
5-7 мм від підігнутого краю
1-2 мм від підігнутого краю
10. Операція кінцевої волого-теплової обробки готової накладної кишені називається...
прасування
запрасування
припрасування
11. Кишеня з відрізним бочком на передньому полотнищі спідниці відноситься до...
прорізних кишень
накладних кишень
кишень у швах
12. Етапи обробки кишені з відрізним бочком...
обробка переднього полотнища спідниці; обробка підкладки кишені; монтаж кишені
обробка переднього полотнища спідниці; монтаж кишені
обробка переднього полотнища спідниці; обробка підкладки кишені
13. По лінії входу в кишеню на передньому полотнищі спідниці приклеюють...
клейову нитку
клейову павутинку
клейову кромку
14. Бочок суцільновикроєний із підзором настрочують на нижню підкладку кишені
на відстані 2-3 мм від обметаного бічного і верхнього зрізу
на відстані 5-7 мм від обметаного внутрішнього зрізу
на відстані 2-3 мм від обметаного внутрішнього зрізу
15. Операція з'єднання зрізів підкладки кишені з відрізним бочком називається...
застрочування
обшивання
зшивання
16. Зрізи підкладни кишені з відрізним бочком...
зшивають швом шириною 10 мм
застрочують швом шириною 10 мм
обшивають швом шириною 5-7 мм
17. Бічні зрізи переднього і заднього полотнища перед зшиванням...
обметують з виворотної сторони деталей спідниці
не обметують перед зшиванням
обметують з лицьової сторони деталей спідниці
19. Бічні зрізи спідниці зшивають по деталі...
переднього полотнища спідниці
заднього полотнища спідниці
не має значення
20. Операція кінцевої волого-теплової обробки кишені з відрізним бочком називається...
припрасування
прасування
запрасування