Загальна інформація про посібник

 

    

     Електронний навчальний посібник – це засіб з незвичайним (нелінійним) способом подачі та представлення інформації у вигляді графіки, зображень, пояснювальним текстом, який можна отримати в залежності від керуючої дії користувача. Електронний навчальний посібник є освітнім продуктом, який відрізняється від традиційного підручника на друкованій основі тим, що переглянути його можна лише за допомогою комп’ютера чи електронної книги.

     Електронний навчальний посібник з предмета: «Технологія виготовлення одягу» за темою: «Технологія виготовлення спідниці» розроблений в межах Державного стандарту ДСПТО 7433.С.14.10-2016 для підготовки кваліфікованих робітників з професії «кравець» (кваліфікація: кравець 2-3 розрядів) в середовищі Windows за допомогою  візуального веб-редактора Turbosite.

     Навчальний матеріал посібника розподілений на 15 розділів:

1.     Історія спідниці.

2.     Види сучасних спідниць.

3.     Опис зовнішнього вигляду моделі.

4.     Деталі крою, зрізи.

5.     Підготовка спідниці до примірки. Проведення примірки.

6.     Початкова обробка спідниці.

7.     Обробка кишень.

8.     Обробка застібок.

9.     Обробка шлиці та розрізу.

10. Обробка підкладки спідниці.

11. Обробка верхнього зрізу спідниці.

12. Способи обробки низу спідниці. Кінцеве оздоблення виробу.

13. Технологічна послідовність виготовлення виробу.

14. Текстильні матеріали та фурнітура для виготовлення спідниць.

15. Сучасне обладнання.

     Для кращого засвоєння учнями навчального матеріалу інформація в кожному розділі представлена у вигляді схем, таблиць, малюнків, алгоритмів обробки окремих вузлів спідниці, технологічних карток. В навчальному посібнику застосовані гіпертекстові посилання на інструкційно-технологічні картки обробки окремих деталей і вузлів, які містять послідовність і правила виконання технологічних операцій, необхідне обладнання і пристосування, графічні зображення з технічними умовами виконання операцій, питання для самоконтролю. Присутні гіпертекстові посилання на виконання практичних вправ, контрольні питання, інформацію для допитливих, відео вставки майстеркласів по обробці вузлів спідниці. Тестові завдання, що містяться в посібнику, дають можливість учням без допомоги викладача самостійно з’ясувати глибину своїх знань і, при необхідності, ще раз переглянути навчальний матеріал.

     З методичної точки зору електронний навчальний посібник є актуальним та ефективним навчальним ресурсом для самостійної роботи учнів, дистанційного та екстернатного навчання, лабораторно-практичних робіт, аналізу інформації та її графічної інтерпретації і може використовуватися на   уроках теоретичного і виробничого навчання.