Список використаних джерел

 

1. Борецька Є.Я., Малюга П.М. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу / Є.Я. Борецька, П.М. Малюга. –К.: Вища шк., 1992. –367 с.

2.     Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: Учеб. для сред.учеб.заведений.-2-е изд., перераб. и доп.М: Легпромбытиздат,1991.-416с.:ил.

3.  Климук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів : навчальний посібник для учнів 8-9 класів середньої загальноосвітньої школи, ліцеїв, гімназій / Любов Володимирівна Климук. – К. : Освіта, 1998. – 141с.

4.     Батраченко Н.В., Головінов В.П. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підруч. для проф.- техн. навч. закладів. – К.: Вікторія, 2000.-512с.

5.     Лазур К.Р.Л 17 Швейне матеріалознавство: Підручник: Вид. 2-ге. – Львів: Світ, 2004. – 240 с.

6.    Патлашенко О. А. Матеріалознавство швейного виробництва : навчальний посібник / Ольга Андріївна Патлашенко. – [2-ге вид.]. – К.: Арістей, 2007. – 288 с.

7.  http://poradu.pp.ua/krasa-zdorovya/14132-storya-spdnic-korotko-storya-viniknennya-spdnic.html

8.  https://www.google.com.ua/

9.     http://megasite.in.ua/109637-istoriya-spidnici.html