Діяльність закладу

Методична робота – ланка системи безперервного підвищення кваліфікації педагога

       Методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

 • демократизація та гуманізація навчального процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної майстерності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання молоді, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів на основі принципів гнучкості, доступності, прогностичності;
 • розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних і виробничих технологій;
 • створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед ліцеєм та втілюються в різних формах, методах, засобах.

В Харківському професійному ліцеї швейного і хутрового виробництва здійснюється колективна, групова та індивідуальна методична робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

З метою підвищення теоретичної і практичної підготовки майстрів виробничого навчання та викладачів з питань нової техніки і технології, впровадження та розповсюдження передового педагогічного досвіду, організації систематичної планомірної колективної та індивідуальної діяльності педагогічних кадрів по підвищенню методичного, теоретичного та професійного рівня, пошуку нових форм навчання, розвитку та виховання учнів, методична робота була спрямована на реалізацію проблеми

Колектив ліцею другий рік працює над реалізацією єдиної методичної проблеми

Завдання  другого етапу:

 • озброєння педагогічних працівників ліцею методикою реалізації проблемної теми;
 • орієнтація дидактичного забезпечення на уможливлення застосування інноваційних технологій в процесі підготовки компетентного учня;
 • вдосконалення форм і методів роботи педагогічного колективу над загальноліцейною проблемою
 
Планування роботи на 2015/2016 навчальний рік:
 • Циклограма методичної роботи на 2015/2016 н.р.