Методична робота

Методична робота – ланка системи безперервного підвищення кваліфікації педагогів

 

Методична робота в Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» здійснюється згідно Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», рекомендацій НМЦ ПТО у Харківській області, Статуту навчального закладу  тощо.

В Центрі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації навчально-виховного процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи навчального закладу включає заходи по створенню та покращенню навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

Єдина методична проблема

«Від інноватики в освіті та на виробництві через педагогічну майстерність педагогів до формування компетентного учня та робітника».

Концепція Центру – компетентний педагог, компетентний учень, компетентний робітник.

 

Завдання методичної роботи педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний рік

 

  • Продовжувати впроваджувати активні та інтерактивні форми і методи методичної роботи;
  • Практикувати випуск буклетів, навчальних посібників, проектів, методичних розробок з досвіду роботи;
  • Залучати педагогів до участі в творчих конкурсах, дослідницько-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницькій діяльності», роботі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу. 
  • Висвітлювати в педагогічних та фахових періодичних виданнях освітню  діяльність педагогічного колективу та творчих педагогів;
  • Спрямувати роботу методичних комісій на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у процесі реалізації методичної проблеми закладу професійної (професійно-технічної) .

Звіт про методичну роботу педагогічного колективу ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»за 2021/2022 навчальний рік

Єдиний план методичної роботи на 2022-2023 н.р.

Архівні матеріали методкабінету