Методична робота

Методична робота – ланка системи безперервного підвищення кваліфікації педагогів

 

Методична робота в Державному навчальному закладі «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» здійснюється згідно з законами України: «Про повну загальну середню освіту», «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», Положення про методичну роботу в ПТНЗ, рекомендацій МОНУ «Про організацію методичної роботи із педагогічними кадрами», рекомендацій НМЦ ПТО у Харківській області, Статуту закладу професійної(професійно-технічної)освіти тощо.

В Центрі розроблена відповідна структура методичної роботи з урахуванням умов організації освітнього  процесу та потреб педагогічних працівників щодо підвищення їх наукового, професійного та загальнокультурного рівнів. Структура методичної роботи включає заходи щодо створення та покращенню навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, формуванню методичної культури педагогічних працівників, аналітико-моніторингову діяльність педагогічного колективу.

Єдина методична проблема

«Розвиток конкурентоспроможної особистості засобами формування життєвих і професійних компетентностей здобувачів освіти в сучасному освітньому просторі» 

Концепція Центру – компетентний педагог, компетентний здобувач освіти,  компетентний робітник

Завдання методичної роботи педагогічного колективу на 2023/2024 навчальний рік

  • Продовжувати впроваджувати активні та інтерактивні форми та методи методичної роботи;
  • Практикувати випуск буклетів, навчальних посібників, проєкт, методичних розробок з досвіду роботи;
  • Залучати педагогів до участі у творчих конкурсах, дослідницько-експериментальній роботі всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності», роботі Центру професійного розвитку кар’єри та бізнесу. 
  • Висвітлювати в педагогічних та фахових періодичних виданнях освітню  діяльність педагогічного колективу та творчих педагогів;
  • Спрямувати роботу методичних комісій на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у процесі реалізації методичної проблеми закладу професійної (професійно-технічної).

Звіт про методичну роботу педагогічного колективу ДНЗ «Регіональний ЦПО швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» за І семестр 2023/2024 навчальний рік

Єдиний план методичної роботи на 2023-2024 н.р.

Архівні матеріали методкабінету