Інноваційна діяльність закладу

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

 “Єдиний шлях, який веде до майстерності, це діяльність”
Б.Шоу
 

У національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті чітко сформульована головна мета української системи освіти – «Створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя».

Педагогічними працівниками закладу освіти   розроблена  «Модель навчально-виробничого процесу підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець» з  використанням інноваційних технологій».

Анотований каталог інноваційних технологій, які впроваджуються в Державному навчальному закладі “Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області” (скачать)  
За інноваційними технологіями навчання –
майбутнє професійно-технічної освіти!