Бібліотека

    

  Підрозділом структури Регіонального центру є бібліотека, яка приймає активну участь у житті педагогічного та учнівського колективів, сприяючи навчанню, культурному розвитку та вихованню учнів – майбутніх висококваліфікованих робітників, опори держави у її подальшому розвитку та процвітанню.

        Пріоритетною діяльністю бібліотеки є популяризація книги та читання серед учнів Регіонального центру як важливої складової гармонійного інтелектуального і духовного розвитку, формування читацької та інформаційної культури, допомога в оволодінні обраними професіями.

Головні призначення бібліотеки:

  • підвищення статусу книги в суспільстві з активною популяризацією читання молоді;
  • сприяння підвищенню культури, освітньому та виховному процесам, формуванню національної свідомості, почуття громадського обов’язку, правової культури через співпрацю з іншими структурними підрозділами та фахівцями Регіонального центру в реалізації комплексних цільових програм з виконанням індивідуальних, масових, групових та наочних форм роботи.
  • повноцінне інформаційне забезпечення освітнього процесу;
  • систематичне ознайомлення читачів з традиційними та нетрадиційними носіями інформації;
  • вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення;
  • сприяння освіті та вихованню учнів, розвитку їх творчих здібностей, підвищенню культурного рівня.

Бібліотека має загальну площу 102,3 м²: читальна зала – 53,7 м², книгосховища – 48,6 м², кількість місць для користувачів у читальній залі – 19, кількість укомплектованих робочих місць для користування комп’ютерами з доступом до мережі Internet – 3.

Бібліотека налічує книжковий фонд розміром у 24577 екземплярів, з них:

 Підручників – 13606 примірників,

Художньої та методичної  літератури – 10971 примірників.

Бібліотека обслуговує  336 читачів, з них:

учнів – 292,

працівників  Центру – 44.

На виконання наказу Науково-методичного центру професійно-технічної освіти у Харківській області від 17.09.2019 №85/1 «Про проведення обласного огляду бібліотечної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області у 2019/2020 навчальному році» протягом вересня-листопада 2019 року було проведено обласний огляд бібліотечної роботи ЗП(ПТ)О Харківської області. Рішенням експертної комісії роботу бібліотекарки Центру БАКУМЕНКО Тетяни визнано однією з 5 кращих серед бібліотек закладів профтехосвіти та нагороджено Дипломом III ступеня за перемогу в Огляді.

Режим роботи бібліотеки:

понеділок – п’ятниця: 8-00 -16-30

Останній день місяця – санітарний день

        На виконання Постанови КМУ «Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» від 22.03.2017 року №177 та Наказу МОНУ  «Про впровадження УДК в практику бібліотек» від 26.06.2017 року №929 в бібліотеці здійснено перехід на систематизацію  бібліотечного фонду за УДК.

        На полицях читальної зали у вільному доступі розміщена література  української та світової літератури: як класичної, так і сучасної (за жанрами: «Фантастика», «Фентезі», «Пригоди», «Лірична література», «Детективи», «Література для молоді», «Подарунки своїми руками») .

        Довідковий фонд укомплектований енциклопедіями, словниками, довідниками.

        Постійно ведуться, поповнюються тематичні картотеки статей: «Методична картотека досвіду викладання та виховної роботи», «Впровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення якості навчально- виховного процесу», «На допомогу майстру виробничого навчання», «Інновації в соціальному партнерстві», картотека публікацій журналу «Профтехосвіта», «Естетичне виховання», «Формування інформаційної культури особистості», якими при нагоді може скористатись будь-який учасник освітнього процесу.