Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база та ресурсне забезпечення освітнього процесу

Проєктна потужність центру – 1300 осіб.
Всього учнівських місць – 1300 осіб.

Корпус на Любові Малої, 30 (Новобаварський район м. Харкова):
– навчальний корпус – 345 осіб.
– навчально-виробничі майстерні – 135 осіб.

Корпус на Любові Малої, 30 є комплексною забудовою, яка складається з:

  • навчальний корпус, який вміщує 13 навчальних кабінетів, лабораторію перукарів, кабінет постійно — дієвої виставки технічної творчості учнів;
  • побутовий корпус, який містить їдальню на 120 місць, актову залу на 340 місць, спортивну залу, бібліотеку, лабораторію кухарів;кондитерів;
  • виробничий корпус, в якому розташовані 7 навчальних майстерень (площа на одного учня майстерень 9,5м2 ), кабінет інформатики та інформаційних технологій, кабінет перукарської справи, сушильна камера та майстерня для ремонту швейного обладнання.

Центр орендує 3 поверхи під гуртожиток у будинку типової 9-поверхової забудови .

 КАБІНЕТИ  МАЙСТЕРНІ  ЛАБОРАТОРІЇ, СПОРТИВНИЙ
ТА АКТОВА ЗАЛИ
Математики   Професія: «Кушнір-розкрійник; кравець» – майстерні № 1, 2   Кухарів; кондитерів 
Фізики та астрономії
Хімії, біології та екології
Української мови і літератури    Професія «Кравець» майстерні № 3, 4    Перукарів (перукар-модельєр)
Світової літератури
  Історії та суспільних дисциплін
  Англійської мови
Інформатики та інформаційних технологій   Професія: «Кравець; закрійник» майстерні № 5, 6
Охорони праці    Спортивна зала
Захисту Вітчизни
 Предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кушнір-розкрійник; кравець»  
 Матеріалознавства та конструювання одягу    Актова зала
Обладнання
Перукарської справи  
  Предметів професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар; кондитер»
 
​ 

 
Кабінет української мови та
літератури
  
 
 Кабінет історії та суспільних дисциплін
Кабінет матеріалознавства та конструювання одягу
 
 Кабінет спецтехнології кушнірів
 
Спортзал
Майстерня №2 кушнірів – розкрійників
 
Майстерня №3 кравців
 
  Майстерня №5 кравців; закрійників
 
 Лабораторія перукарів
 
Лабораторія кухарів
 
     Для здійснення навчального процесу у закладі створено 15 кабінетів, з них 8 із загальноосвітніх предметів (4 кабінети з природничо-математичних дисциплін, 4 – гуманітарних) і 7 з предметів професійно-теоретичної підготовки, що складає 100% і відповідає вимогам навчальних планів і програм. Всі кабінети відповідають вимогам Державних стандартів у сфері загальноосвітньої та професійної підготовки. Кабінети повністю укомплектовані робочими місцями учнів і викладачів та відповідним комплексно-методичним забезпеченням, яке своєчасно оновлюється та поповнюється.
В навчальних кабінетах площа на 1-го учня в середньому складає 2,6 м2 , в навчальних майстернях площа на 1-го учня складає 6 м2, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Всі кабінети, лабораторії та навчальні майстерні відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик та навчальним програмам, дозволяють успішно здійснювати навчально-виховний процес.
В майстернях, лабораторіях і кабінетах розроблені паспорти КМЗ предметів і професій, які коригуються та доповнюються у міру нових розробок, використання нових технологій та нормативних документів. Робочі місця викладачів та майстрів виробничого навчання оснащені технічними засобами навчання. Розроблені і систематизовані тематичні та поурочні теки з дидактичними матеріалами.
Державний навчальний заклад має достатню матеріально-технічну базу для навчання з професій, за якими здійснюється підготовка кваліфікованих робітників.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кушнір-розкрійник; кравець» створено дві майстерні, в яких обладнано 60 робочих місць та п’ять кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Майстерні оснащені основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами, що відповідає вимогам навчальних планів і програм: універсальні швейні машини 1022 кл. ОЗЛМ – 5 од.; кушнірські машини 10-Б кл.– 19 од.; розкрійні столи – 20 од.; столи для прасування – 2 од.; праски – 2од.; електроформи для правки хутрових головних уборів – 1 од., комплекти інструментів і пристроїв для учнів; комплекти інструментів і пристроїв для майстрів виробничого навчання.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець; закрійник» ліцей має дві майстерні на 60 робочих місць та 5 кабінетів з предметів професійно-теоретичної підготовки. Основне навчальне обладнання, устаткування, машини та механізми, що необхідні для навчальних планів і програм: краєобметувальна машина 51 кл. ПМЗ – 2од.; краєобметувальна машина Protex TY -5747-1 од.; краєобметувальна машина Protex 6-4 – 1од.; швейна машина Gemsy–18 – 2 од.; швейна машина Gemsy–5550 – 5 од.; швейна машина GЕМ 8500 – 7од., швейна машина Gemsy–5590Н – 3 од.; швейна машина Protex TY-5550 – 4 од.; універсальна швейна машина 1022 М кл. ОЗЛМ – 6 од.; петельна машина 25-А кл. – 1 од.; плоскошовна машина Typical GK31030 – 2 од., дошка для прасування – 4од.; парогенератор для промислового використання – 2 од.; праска – 3од.; розкрійний стіл – 2 од., комплект інструментів і пристроїв для учнів -15 компл., персональний комп’ютер в комплекті, манекени – 3 од.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії професій «Кравець» створено 2 майстерні, в яких обладнано 60 робочих місць та 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Основне навчальне обладнання, устаткування, машини та механізми, що необхідні для навчальних планів і програм: універсальна швейна машина 1022 кл. ОЗЛМ – 14 од.; краєобметувальна машина 51 кл. ПМЗ –2 од.; стьобальна машина 27 кл. ПЖВО – 1 од.; петельна машина 25-А кл. – 1 од.; універсальна швейна машина GЕМSY -18 – 2 од., машина безпосадочної строчки GЕMSY-5550 – 5 од., швейна машина GЕM-5590 Н – 4 од., стіл для прасування – 3 од.; парогенератор для промислового використання -3 од., стіл розкрою – 1 од., стіл для ручних робіт – 10 од.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кухар; кондитер» створена 1 лабораторія і 5 навчальних кабінетів. Технічне оснащення лабораторії дає змогу відпрацювати всі теми згідно навчальних планів і програм. Лабораторія забезпечена основним навчальним обладнанням, устаткуванням, машинами та механізмами: збивальна машина МЗ–6–1од.; електром’ясорубка – 1од.; тістоміс – 1од.; овочерізка типу МК -250 – 1од.; електросковорода СЄМ – 02 – 2од.; картоплечистка – 1од.; плити електричні – 6 од.; холодильні шафи – 2од.; холодильна камера – 1од.; столи виробничі – 15од.; шафи пекарні ЕШ – ЗМ – 2од.; посуд та інвентар – в достатній кількості.
Для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Перукар (перукар-модельєр)» створена 1 лабораторія на 15 робочих місць та 5 кабінетів професійно-теоретичної підготовки. Робочі місця майстрів виробничого навчання та учнів у лабораторії оснащені комплектами інструментів, пристроїв, білизни.