Daily Archives: 23.05.2023

Проведено вебінар в рамках заходів регіонального рівня Всеукраїнського тижня професійної освіти

Педагогічними працівниками закладу професійної освіти проведено вебінар «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» в рамках заходів регіонального рівня Всеукраїнського тижня професійної освіти.

У ході вебінару педагоги представили доповіді з означеної теми:

“Основні аспекти формування навичок soft skills у конкурентоспроможного робітника ХХІ століття”, Ткаченко Ніна Григорівнадиректор закладу

“Ефективні методики  впровадження інноваційних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників : логістичний аспект” , Ленівенко Олена Олексіївна, викладач професійно-теоретичної підготовки;

“Метод воркшопів , як засіб формування навичок  аналітичного мислення та інновацій  у виробничій діяльності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О” Ольховська Юлія Василівна, майстер виробничого навчання;

“Ефективне використання кадрової логістики як передумова  формування навичок аналітичного мислення здобувачів освіти  при  підготовці конкурентоспроможних фахівців” Панченко Зоя Віталіївна, старший майстер

Метод портфоліо як оригінальний засіб створення сприятливо-стимулюючих умов індивідуального прогресу здобувачів освіти у динаміці розвитку навичок soft skillsЛогвін  Наталія Сергіївна, майстер виробничого навчання

“Soft skills та можливість забезпечити безпеку і впевненість в собі.”  Наталія Максимівна Яловенко , заступник директора з навчально-виховної роботи 

“Використання техніки майндмепінгу як засобу розвитку креативності здобувачів освіти при створені творчих, практико
орієнтованих проектів (з досвіду роботи)” Одерій Тетяна Вікторівна, викладач суспільних дисциплін