Daily Archives: 04.11.2022

ПРОВЕДЕНО ВЕБІНАР «ЛОГІСТИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСПІШНОСТІ» ЗА ПРОГРАМОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРІМЕНТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ

3 листопада  2022 року » на базі ДНЗ « Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» відбувся  вебінар «ЛОГІСТИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК УСПІШНОСТІ», який  підготувала і провела  творча група закладу освіти за програмою педагогічного експерименту регіонального рівня з теми «Формування м’яких навичок (soft skills) майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (науковий керівник ‒ Сергеєва Лариса Миколаївна завідувач кафедри професійної та вищої освіти ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;  науковий консультант Корсікова Катерина Геннадіївна, доцент кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук) .

 До  роботи вебінару долучились слухачі КПК у ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, педагогічні працівники ЗП(ПТ)О Харківської області  та відповідальні координатори від ЗП(ПТ)О України- учасників педагогічного експерименту регіонального рівня.

Спікери поділилися досвідом роботи в наступних напрямах;

Теоретичні засади впровадження логістичного підходу до формування навичок успішності при підготовці конкурентоздатного кваліфікованого робітника

(Корсікова Катерина Геннадіївна, старший викладач кафедри педагогіки, психології, початкової освіти та освітнього менеджменту Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, кандидат педагогічних наук, доцент);

Ефективні методики  впровадження інноваційних технологій навчання майбутніх кваліфікованих робітників : логістичний аспект  

(Ленівенко Олена Олексіївна, (викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»);

Практичний аспект використання  міжпредметної інтеграції як інноваційного методу  підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в освітньому середовищі закладу професійної (професійно-технічної) освіти

(Іващенко Ольга Михайлівна, викладач Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»);

Метод воркшопів , як засіб формування навичок  аналітичного мислення та інновацій  у виробничій діяльності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О

(Ольховська Юлія Василівна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»);

Ефективне використання кадрової логістики як передумова  формування навичок аналітичного мислення здобувачів освіти  при  підготовки конкурентоспроможних фахівців

(Музика Оксана Валентинівна, приватний підприємець  

Панченко Зоя Віталіївна, старший майстер ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області»)

У підведенні підсумків взяли участь:

Сергеєва Лариса Миколаївна – завідувач кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, науковий керівник експериментального педагогічного майданчика,

Мірошниченко Катерина Борисівна – президент ГО «Всеукраїнська асоціація працівників професійно-технічної освіти» (ВАПП), науковий консультант експериментального педагогічного майда

Абрамова Оксана Віталіївна, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, доцент,

Романов Леонід Анатолійович, доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук

Купрієвич Вікторія Олександрівна – доцент кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент, науковий консультант експериментального педагогічного майданчика